En arbetsmarknad med stor rörlighet verkar enligt de flesta bedömare var bra för ett lands ekonomiska utveckling. Samtidigt innebär det minskad trygghet för arbetare om anställningar inte medför trygghet. Länge har man på politisk nivå diskuterat ett system som kombinerar rörlighet och trygghet.

Dansk välfärdsmodell webbkryss

På 90-talet lanserade Danmarks statsminister en modell som kombinerar säkerhet för anställda och flexibilitet för de företag som anställer. Modellen fick namnet Flexicurity, vilket är en komination av engelskans flexibility och security.

You may also like

Leave a Comment