Hur många är vaccinerade i Sverige?

by Joakim Stov

I Sverige är det en hög grad av vaccinerade personer mot Covid-19, bland äldre än 65 år. Det är framför allt personer som bor på särskilda boenden eller som har hjälp av hemtjänst. Det är en strategi av Folkhälsomyndigheten, på grund av att det är framför allt äldre människor som riskerar att bli allvarligt sjuka av viruset.

Totalt administrerade doser i Sverige

I Sverige är 22,6 mn doser administrerade. I Sverige har de som räknas som fullvaccinerade fått tre doser och det är i dagsläget7,65 mn personer som räknas som fullvaccinerade. Det blir 73,9 % av befolkningen som kan vaccinera sig som har ett skydd.

Vaccination i framtiden

Hur många är vaccinerade i Sverige i framtiden, beror på utvecklingen av viruset och på de beslut som fattas av Folkhälsomyndigheten. En fjärde dos har erbjudits till de olika riskgrupperna samt alla över 65 år. Redan till hösten är det aktuellt med en femte dos vaccin.

You may also like

Leave a Comment