När kan man träna efter covid-vaccinet?

by Joakim Stov

Sedan början av 2020 har influensaviruset SARS-CoV-19 tagit ett hårt grepp om världen. Vi har blivit tvingade att anpassa våra levnadsmönster, och vår vardag har blivit påverkad på många sätt. Numera finns det lyckligtvis vaccin mot covid-19. Som alltid när det gäller nya läkemedelsbehandlingar och vaccinationer har det uppstått en del frågor kring vaccineringen. Många frågor handlar om när det är okej att träna efter covid vaccin. Just den frågan kommer vi att ge dig svar på i denna artikel.

Att träna efter covid vaccin

Motion och träning är viktiga delar utav många människors liv. Träning kan handla om allt från rekreation och avkoppling till något du gör för att hålla dig frisk eller kunna vara med och tävla mot andra lag eller människor. För vissa är träningen ett måste – exempelvis så ingår träning i grundskolan och i militärutbildningen.

Det är därför naturligt att många ställer sig frågan: när kan jag träna efter covid vaccin? Det enkla svaret är att om du känner dig helt frisk och inte har några sjukdomssymptom så kan du träna efter din vaccinering. Känner du dig däremot trött och hängig, eller har du klassiska förkylningssymptom som halsont och huvudvärk? Då ska du avstå träningen och vänta tills du är pigg igen.

Att träna efter vaccin covid 19 handlar alltså inte så mycket om själva vaccinet i sig, utan om du drabbats av sjukdom eller biverkningar utav vaccinet. Såväl Folkhälsomyndigheten och 1177.se anger att vanliga biverkningar utav vaccinationen är symptom som du får vid en förkylning.

Avstå träning vid symptom

1177.se nämner nedanstående symptom som vanliga efter en covid-vaccination:

 • Feber
 • Frossa
 • Illamående
 • Kräkning
 • Huvudvärk
 • Ömhet, rodnad och svullnad vid injektionsstället
 • Led- och muskelvärk
 • Trötthet

Därför ska du inte träna med symptom

När många frågar om kan man träna efter covid vaccin vill de också veta varför de inte ska träna vid symptom. 1177.se förklarar att om du tränar när du exempelvis har ont i halsen, har snuva eller feber kan du utveckla hjärtmuskelinflammation. Risken för detta är låg, men sjukdomen kan bli allvarlig. Det är just vid förkylningssjukdomar som du riskerar att bli drabbad utav en hjärtmuskelinflammation, om du tränar innan du har hunnit tillfriskna.

Vad är hjärtmuskelinflammation?

Hjärtmuskelinflammation är även känt som myokardit. Detta är ett tillstånd där hjärtmuskeln blivit försvagad och inte kan pumpa runt blodet i kroppen på ett optimalt sätt. De flesta blir friska utan behandling, men sjukvården måste alltid bli kontaktade vid misstanke om myokardit.

Symptom som kan peka på hjärtmuskelinflammation är:

 • Hög vilopuls
 • Tryck över bröstet
 • Hjärtklappning
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Feber
 • Trötthet och andfåddhet

Fördelar med att träna efter covid vaccin

En studie från 2021 av Chastin et al., som blev publicerad i Sports Medicine, visade att effekten utav vaccin blev förhöjd efter träning. Det som skedde var att antikropparna, de som hjälper kroppen att mota bort viruset, ökade om den vaccinerade tränade efter att den hade vaccinerats. Studien visade också att de som tränade hade en lägre risk att drabbas utav smittsamma sjukdomar som sprids ute i samhället.

Det kan alltså finnas fördelar med att träna efter din vaccinering, förutsatt att du följer råden från 1177.se och Folkhälsomyndigheten.

You may also like

Leave a Comment