Hur startar man ett företag

Hur startar man ett företag?

by Julia Stenström

Två gamla ungdomskamrater, Kjell och Per, har utvecklat en produkt inom energiområdet. De har med egna medel och på sin fritid kunnat konstruera en prototyp. Nu ska den testas under realistiska förhållanden och dessutom ska patent sökas. Kjell är främst tekniker, medan Per kan en del om ekonomi och marknadsföring. För att på heltid syssla med verksamheten bestämmer de sig för att start ett aktiebolag. De är dock inte helt klara över hur man startar ett eget företag. 

Hur man startar ett företag i Sverige

Kjell och Per börjar med formalia kring bolagsbildning och går in på Bolagsverkets hemsida. De upprättar en bolagsordning där ändamål för verksamheten anges. De ansöker om namn eller firma för bolaget. De bestämmer aktiekapitalets storlek och att bolaget ska ha revisor. Och naturligtvis anger de hur firmateckning ska ske. Samtidigt skickar de in handlingar till Skatteverket för att få F-skattsedel och för att bolaget ska bli momsregistrerat. 

Hur startar man ett företag steg för steg?

När all formalia är klar med bolagsnamn, firmateckning och skattsedel med mera, börjar det svåra arbetet. För att kunna stämma av att allt blir gjort sätter ägarna upp en checklista enligt följande:

  • Upprätta en affärsplan med budget
  • Hur ska verksamheten finansieras
  • Hur mycket kan ägarna sätta in som kapital i bolaget
  • Söka mjuk finansiering hos Almi med flera
  • Söka banklån
  • Göra nyhetsundersökning inför patentansökan
  • Stämma av med potentiella kunder med sekretessavtal
  • Upprätta plan för framtida tillverkning
  • Uppdatera produktkalkyl efter utprovning av prototyp

Hur startar man ett företag i Sverige – utan egna pengar

När ägarna upprättat sin affärsplan och budget, märker de att deras egna pengar inte alls räcker för att finansiera verksamheten. Att ta in andra ägare med kapital vill de inte. Då kommer deras ägarandelar att bli utspädda och deras ägarkontroll kommer att förloras. Visst kan de få in “mjuka lån” från olika håll, men de behöver ändå banklån. 

En bank får inte låna ut pengar utan säkerhet och ägarna måste visa att de tror på sitt projekt. För att få banklån tvingas de att gå i borgen för företagets lån och pantsätta sina hus. Nu vet Kjell och Per den bistra sanningen om hur man startar ett företag utan egna pengar.

You may also like

Leave a Comment