Hur långt är Sverige?

by Joakim Stov

Vårt avlånga land är betydligt längre än vad vissa tror. Om vi ser till fågelvägen så är Sverige 1 572 kilometer, eller drygt 157 mil, från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Det är även ungefär hur långt det är mellan Malmö och Rom. Skulle du köra bil mellan Sveriges nordligaste och sydligaste plats är det däremot en sträcka på ungefär 205 mil.

Hur långt är Sverige från öst till väst?

På bredden är Sverige ungefär 500 kilometer, eller 50 mil. Det är ganska stor skillnad om man ser till längden. Följande är Sveriges östligaste och västligaste plaster:

  • Sveriges östligaste punkt på fastlandet är Sundholmen i Haparandas kommun.
  • Om vi även räknar med öar är den östligaste punkten ön Kataja i Haparandas kommun.
  • Den västligaste punkten på fastlandet är Ledsund i Strömstads kommun.
  • Sveriges västligaste ö är Stora Drammen och även den ligger i Strömstads kommun.

You may also like

Leave a Comment