När är det val i turkiet

by Joakim Stov

När är det Val i Turkiet?

Det är inte alltid lätt att hålla koll på när det är val i andra länder, det får oss snabbt att ställa frågan, när är det val i Turkiet? Valen i Turkiet sker vanligtvis vart 4:e år och det senaste allmänna valet var i Juni 2018. Turkiet är ett nyckelland i Mellanöstern men också en betydande aktör på den internationella scenen som gör det viktigt att vara medveten om deras valperioder.

Valtyp Datum för senaste val Nästa prognostiserade datum
Allmänt val Juni 2018 2023 (om inget tidigt valkvots)
Presidentval Juni 2018 2023 (om inget tidigt valkvots)
Lokalt val Mars 2019 2023
Europaparlamentsval Endast för Türkiska medborgare i EU 2024

Senaste Allmänna Valresultat

I allmänna valen 2018 var det partiet “Rättvisans och utvecklingspartiet” (AKP) som blev det ledande partiet. Men den gemensamma oppositionen stärkte sin position vilket kan leda till intressanta framtida val.

Vad betyder det för oss?

Politiska val kan ha en enorm inverkan på relationer mellan länder, handelspolitik och många andra internationella frågor. Att vara medveten om när viktiga val sker, speciellt i geopolitiskt viktiga länder som Turkiet, är en del av att vara en välinformerad världsmedborgare.

Vem vet, nästa gång någon frågar “När är det val i Turkiet?” kanske du kan ge dem svaret!

You may also like

Leave a Comment