TEETH1

Hur många tänder har man egentligen?

by Julia Stenström

Något många nyblivna föräldrar ser fram emot med stor iver är att det lilla barnet ska få sin första tand. Det är en viktig händelse när det första lilla risgrynet tittar fram. Och när den första tanden ploppat upp, brukar det inte dröja länge innan det är dags för nästa. Sedan löper det på. 

De första tänderna kallas för mjölktänder. Varför de heter just så finns det flera teorier om. Kanske beror det på att mjölktänderna ofta dyker upp under den tiden i livet då barnets huvudsakliga föda består av mjölk. Eller också beror det på tändernas lite mjölkvita färg, som skiljer sig från den mer gulvita färgen på de permanenta tänderna. 

Oavsett får de flesta människor lika många tänder. Men hur många tänder har man egentligen, som barn och senare som vuxen? 

Hur många tänder har man som barn?

Oftast kommer de två framtänderna i underkäken upp först. Därefter brukar det vara dags för de två framtänderna i överkäken. Vid ett till ett och ett halvt års ålder får många barn sina första kindtänder. Vid tre års ålder har de flesta barn fått alla sina mjölktänder. Tjugo stycken brukar de vara till antalet. 

Detta tillstånd varar dock inte så länge. Redan vid fem till sju års ålder börjar nämligen mjölktänderna lossna. På frågan “hur många tänder har man i munnen när man är sex år” kan man därför få väldigt många olika svar. 

Vissa barn tappar sina mjölktänder i en rasande fart. För andra är det mer segdraget. Framtänderna i underkäken brukar vara de som lossnar först. Därefter följer framtänderna i överkäken. Säg vem har inte charmats av ett typiskt tandlöst sexåringsleende? 

Vad händer efter mjölktänderna?

De permanenta tänderna kommer upp under mjölktänderna. Ofta kommer de upp lite innanför dessa. Därför kan det hända att barn under en tid har en dubbel uppsättning av någon tand. Då gäller det att vicka lite extra på den lösa mjölktanden, så att den lossnar. 

Längst bak i munnen ploppar även de fyra första permanenta kindtänderna upp. Dessa kallas för sexårständerna. Allt ovan beskrivet gör det därför svårt att ge ett enkelt svar på frågan “hur många tänder har man som barn?”

Hur många tänder har man som vuxen?

När barnet är mellan 9-13 år brukar mjölktänderna ha bytts ut mot permanenta tänder. Sammanlagt har man då 28 tänder. Men det är inte klart där. Vid 18-25 års ålder brukar nämligen visdomständerna titta fram. Om de tittar fram, alltså. För alla gör de inte det. 

För vissa stannar visdomständerna kvar inne i tandbenet. Där kan de för all del få vara kvar, så länge det inte uppstår problem kring dem. Det kan även hända att visdomständerna bara kommer upp halvvägs. Orsakar de då besvär eller inflammation, kan de behöva plockas bort. I annat fall kan de få vara kvar. 

Namnet “visdomstand” kommer från förr. Man menade då att människan i den åldern hade uppnått en större visdom. Hur många tänder har man med visdomständer inräknade? En enkel huvudräkning ger vid handen 28+4. Sammanlagt 32 tänder har alltså en vuxen människa som mest. Eller?

Hur många tänder har man sammanlagt? 

Nej, naturligtvis finns undantag från denna regel. Detta med tänder verkar ju vara lite av ett lotteri. Dock ett ärftligt sådant. Avvikelser i tändernas antal är nämligen ärftliga. 

Barn kan ibland få en tand för mycket. Detta beror på att det finns för många anlag till permanenta tänder. Vanligast är det att den extra tanden sitter mellan överkäkens framtänder. Såtillvida att den inte stör de övriga tänderna kan den sitta kvar.

Ungefär vart tionde barn får däremot för få permanenta tänder. Ibland behöver barnet då tandreglering för att luckorna ska bli mindre. Kanske behöver tandimplantat sättas in.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns många tänkbara svar på frågan “hur många tänder har man i munnen?”. Ärftliga anlag spelar en stor roll och det kan både hända att man får för få eller att man får för många tänder än de sedvanliga 32.

Hur många tänder har människor jämfört med djur? 

Sett ur ett tandperspektiv är dock människans tanduppsättning rätt ospännande. Ta exempelvis hajen, som byter ut sina tänder hela livet. Hajen har flera uppsättningar tänder innanför de tänderna som är i bruk. När gamla tänder slits loss, fälls nya tänder upp. 

Eller ta tumlaren, som har upp till hundra små tänder i munnen. Tänderna används till att hålla fast fisk, kräftdjur och annat som djuret äter. Man kan säga att djurriket uppvisar en stor variation när det kommer till tänder. Varje art har förmodligen den uppsättning tänder som bäst passar den artens levnadsvillkor.   

You may also like

Leave a Comment